Forside

Styrtregn øger presset på slidte facader

By februar 5, 2019 No Comments

Styrtregn øger presset på slidte facader

Store regnmængder, som vi ser om sommeren, kan få vandet til at trænge ind i bagvedliggende bygningskonstruktioner

Tekst: Peter Kargaard

Monsterregn skaber større behov for fugtsikring af bygningsfacader. Det gælder ikke mindst nu, hvor skybrudssæsonen er over os, og kraftige regnskyl kan få vandet til at trænge ind i bagvedliggende konstruktioner.

Ifølge DMI er nedbørsmængden i Danmark i løbet af de seneste 150 år vokset med 100 mm, og inden for de seneste år har voldsomme skybrudshændelser medført skader på bygninger for milliarder af kroner:

Alene i 2014 lød regningen på 650 mio. kr. for ødelagte huse og inventar som følge af skybrud, viser en opgørelse fra Forsikring & Pension.

Den voksende nedbørsmængde øger ikke kun presset på afløb og kloaknet. Også bygningernes klimaskærme sættes under pres af vandet, der via utætheder og huller i blandt andet tag, facader og fuger omkring vinduer og døre kan trænge ind til de bagvedliggende konstruktioner. Resultatet kan blive skimmel og råd, der er svære at komme af med igen.

Forstærk første forsvarslinje

Ardex, der producerer hurtigt hærdende og hurtigt tørrende materialer til gulve og vægge, anbefaler tjek af slitage i tide.
”Er der bare mindre revner eller sprækker i facaden, kan kraftig regn presse sig igennem og ophobe fugt i trækonstruktioner og isolering. Hvis tagrender og nedløbsrør samtidig er tilstoppede eller utætte, øger det risikoen for fugtskader, siger teknisk chef Carsten Rasmussen fra Ardex.

Han anbefaler at give facaderne et tjek og få udbedret eventuel slitage og skader, før de udvikler sig:

”Facaden udgør sammen med taget bygningens første forsvarslinje mod vind og vejr, og det er derfor en god idé at få tjekket dem efter for utætheder. Ud over de problemer med råd og skimmel, som revner i facaden kan forårsage, ser det jo heller ikke pænt ud med store fugtskjolder, afskallet maling eller løst puds på facaden som følge af indtrængende fugt, siger han.

Spar tid på genopretning

Ardex har udviklet en spartelmasse, F5, der ifølge producenten kan ruste facaden til at stå imod skybrud. Massen hærder på 24 timer, og er fiberforstærket, så den kan påføres i alle lagtykkelser, og kan overmales med alt fra silikonemaling til mineralpuds, lyder det fra Ardex i en pressemeddelelse.

”Tidsbesparelserne gør, at mureren og maleren vil kunne bruge samme stillads, og bygherre får dermed færre omkostninger. På den måde bliver projektet til at overskue, uanset om man er privat boligejer eller offentlig bygherre” siger Carsten Rasmussen.

Leave a Reply