Procesbeskrivelse

Design

 • Indledende møde med jer og Living House Copenhagen. Her finder vi ud af præcis hvad I drømmer om, inden for jeres økonomiske rammer. Vi fortæller jer de overordnede muligheder for materialer, rumfordeling, energi og den videre proces. Dette gør vi på baggrund af et spørgeskema, I har fået tilsendt.
 • Herefter arrangeres et møde med arkitekt Jeppe Utzon, der ud fra jeres ønsker og behov, tegner netop jeres hus. Udover jeres input lægger Jeppe Utzon også stor vægt på verdenshjørner, omgivelserne og lysindfald.
 • Plantegningerne fremsendes til jer efter en til to uger. Skulle I have ændringer til disse, vil de blive tilrettet, så alle parter er enige.
  Udgifterne til dette afholdes af LHC, hvis vi indgår aftale om opstart af projekt.

Planlægning

Økonomi:

 • På baggrund af det udarbejdede skitseprojekt, tilretter Living House Copenhagen den endelige pris på projektet.
 • På baggrund af tegninger og den fastlagte pris udarbejdes en totalentreprisekontrakt. 

Tilladelser:

 • Når aftalen er underskrevet, finpudses indretningen af arkitekten i samarbejde med jer. Derefter igangsætter vi ingeniør energiberegner m.v.
 • Living House Copenhagen sørger for:
  – Indsendelse af relevant projektmateriale til kommunen for udstedelse af
  byggetilladelse

Materialer

 • Vi afholder et specifikt materialevalgsmøde. Her fastlægges bl.a. type af trægulv, klinker, køkken, vinduer eller andre ønsker. Det er vigtigt for den videre proces, at vi har fastlagt dette. Evt. haveanlæg, carport og overdækninger drøftes som regel også på dette møde.
 • Vi tilbyder også bæredygtige løsninger som jordvarme, solceller og håndtering af regnvand.
 • Dokument for endeligt materialevalg udarbejdes af Living House Copenhagen.

Mens vi afventer byggetilladelse

 • Behandling og udstedelse af byggetilladelse tager som regel to til tre måneder afhængigt af kommunen.
 • Når byggetilladelse modtages, iværksættes konstruktionstegninger og ingeniørberegninger. Det tager ca 4 uger afhængigt af projektets kompleksitet.
 • EL/VVS/Ventilations plan udarbejdes og gennemgås med jer. Planen illustrerer placering af stikkontakter/lampeudtag/afløb/ventilationsventiler etc.
 • Når de endelige byggetekniske tegninger modtages, mobiliseres byggeplads hurtigst muligt efter aftale med jer.

Byggeproces

Opstart af byggegrund

 • Eventuelle træer og buske ryddes så byggegrube kan etableres
  OBS: Dette er en af bygherrens forpligtelser. Håndtering af bygherrens forpligtelser kan naturligvis aftales.

Der etableres indkørsel samt adgang til pladsen. Velfærdsfaciliteter opstilles, skurvogn o.l.

Byggeforløb

 • I kan selvfølgelig besøge byggepladsen under byggeforløbet. Dette aftales med byggelederen.
  Vi anbefaler at I tager billeder af byggeriet ved besøg – det er sjovt at have, efter I er flyttet ind.
 • Der afholdes løbende byggemøder, hvor I er velkomne til at tage en byggerådgiver eller lign. med – dette SKAL dog være en professionel rådgiver.

Nøglefærdig aflevering

 • Ved aflevering gennemgås huset med byggelederen og jeres rådgiver for evt. fejl og mangler. Disse noteres alle digitalt i en rapport med billeddokumentation. Der fremsendes en kopi til jer. Såfremt der påpeges fejl/mangler udbedres disse hurtigst muligt.
  Ved afleveringen udleveres flg. materiale vedr. jeres byggesag:
  – Tegninger over huset
  – Jordbundsundersøgelser
  – Energimærke og tæthedsprøve
  – Fugtrapport
  – Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger
  – Fotos
  – Byggetilladelse m.m.
 • Living House Copenhagen leverer en byggeskadeforsikring, der sikrer jer i en 10 års periode. Denne forsikring indgår i alle vores projekter.
 • Der afholdes 1-års gennemgang ca. et år efter aflevering. Her gennemgås huset igen for evt. fejl/mangler.
  Det er Living House Copenhagen der indkalder til disse, ca 11 måneder efter aflevering.

Søger du en totalløsning til dit projekt?

Læs vores onlinebrochure

KONTAKT

Bogholderi og Administration
Helle Hovmand
Mail: hho@moos-byggeri.dk
Mobil: 3178 5229
Faktura sendes til:
faktura@moos-byggeri.dk

Bank og cvr
Sparekassen Kronjylland
Regnr.: 6680 / Kontonr.: 0011412297
IBAN-Kontonummer: DK7266800011412297 / BIC-kode: KRONDK22
Cvr: 3125 1745