Persondatapolitik – www.moos-byggeri.dk

1. Generelt

Dette dokument indeholder MOOS A/S’ beskrivelse af, hvordan vi efterlever dine rettigheder til at få efter persondatalovgivningen. Vores persondatapolitik er gældende for dig som registreret hos MOOS A/S

Vi redegør i dette dokument nærmere for, hvem vi er, og hvordan vi anvender dine personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Vi redegør også for, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvad du skal gøre, hvis du gerne vil udøve dine rettigheder

2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

MOOS A/S Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

MOOS A/S

CVR: 31251745

Avedøreholmen 96C, 1.

2650 Hvidovre

Mail: stm@moos-byggeri.dk

3. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

MOOS A/S kontakt vedrørende persondatabehandling, herunder dine rettigheder er Jesper Lodberg, der kontaktes på stm@moos-byggeri.dk

4.  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Oprettelse af kontaktoplysninger med henblik på, at vi kan kontakte dig med tilbud om vores produkter.

Behandlingen sker dels for at varetage MOOS A/S legitime interesse i at kunne kontakte personer, der har udvist interesse for vores virksomhed, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

5. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn adresse, telefonnummer og e-mail.

6. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre medmindre vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen. Dette vil være offentlige myndigheder, fx politi eller SKAT som efter lovgivningen kan kræve oplysninger udleveret af os.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandler, der varetager vores vedligeholdelsen af vores IT-servere. Vores databehandler er UnoEuro Danmark A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg. Vores databehandler anvender underdatabehandlere. Der henvises til www.unoeuro.com/compliance. Vi overfører ikke dine oplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi indhenter ikke personoplysninger fra andre end dig.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når vi har været i dialog med dig, medmindre du ønsker at modtage yderligere materiale fra os.

9.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

9.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

9.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

9.3 Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

9.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

9.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.