Hvordan vi benytter os af LEAN

Vi bestræber os på at øge vores kundens værdi samtidig med at spild minimeres – eller med andre ord – vi skaber mere værdi for vores kunder med færre ressourcer.

For at opnå dette, benytter MOOS sig af LEAN for at optimere byggeprocessen, der er medvirkende til at øge og optimere strømmen af produkter og tjenester gennem hele værdikæden. Elimineringen af spild langs hele værdikæden skaber isolerede processer, der kræver mindre menneskelig indsats, mindre kapital og mindre tid til at udføre de enkelte projekter til langt mindre omkostninger, og med langt færre fejl sammenlignet med et traditionelt forretningssytem. Hertil er MOOS i stand til at reagere og agere på skiftende kundeønsker med høj variation, høj kvalitet, gode priser og med hurtige gennemløbstider. Informationen hertil bliver også enklere og mere præcis.

Vi benytter ikke kun LEAN i vores produktion og udelukkende som et omkostningsreduktionsprogram, men bruger LEAN som et aktivt redskab i måden vi tænker og agerer på i hele organisationen. Det betyder, at vores projektleder afholder daglige LEAN møder med vores UE´er  – med stor succes.

Vi vurderer løbende vores virksomheds værdistrøm for at sikre, at hvert trin er værdifuldt, tilstrækkeligt, fleksibelt og at alle trin i processen er forbundet til hinanden. Hertil evaluerer vi løbende, hvordan virksomheden kan sikre sig, at en hver vigtig proces har en ansvarlig for den løbende evaluering af værdistrømmen, hvad angår forretningsmål og LEAN. Herhenimod hvordan alle, der berører værdistrømmen, kan være aktivt involveret i at drive processerne korrekt og med løbende forbedringer.

Vi gør det på de projekter, hvor det giver mening og værdi for kunden

Det betyder at:

  • Problemer bliver løst med det samme
  • Skaber gennemsigtighed i processen
  • Alle involverede får et større overblik
  • Opgaverne bliver løst i korrekt rækkefølge
  • Fremmer kommunikationen
  • Vi undgår forsinkelser
  • Tidsplanen overholdes